MONITORING KANALIZACJI TV

 • TV inspekcja  kanalizacji (w zakresie średnic od 160 do 450 mm) z zapisem  na nośniku DVD, spadkami i raportem, pomiar owalności i przemieszczeń rur.
 • Odbiory powykonawcze kanalizacji, kompleksowy monitoring kanalizacji
 • Kamerowanie kanalizacji z oceną stanu technicznego. Nasze usługi wykonujemy samojezdnymi kamerami produkcji niemieckiej – światowych liderów w zakresie budowy kamer do monitoringu TV kanalizacji.

Kamerowóz wyposażony jest w urządzenia  elektroniczne umożliwiające:

 • zapis na nośniku danych
 • bieżący pomiar odległości monitorowanego kanału
 • wykonanie kolorowych zdjęć (wraz z ich wydrukiem)
 • komputerową obróbkę danych (Raporty) z możliwością zapisu lub wydruku

Profesjonalne badania zagęszczenia gruntu

Oferujemy profesjonalne badania zagęszczenia gruntu lekką płytą dynamiczną TERRATEST 4000. Dzięki szybkiemu i precyzyjnemu pomiarowi otrzymujemy wyniki Evd, Ev2, Is przeciągu paru minut na budowie. Wydruku pomiaru na miejscu oraz sporządzenia protokołu badania wraz z lokalizacją GPS oraz zdjęcia z mapy Google.

Zastosowanie:

1. Instalacje podziemne:

 • kanalizacje sanitarne i deszczowe
 • rurociągi, ciepłociągi, sieci telekomunikacyjne

2. Budownictwo drogowe:

 • drogi, parkingi, chodniki
 • zjazdy z dróg publicznych

3. Budownictwo kubaturowe:

 • fundamenty domów
 • podłoża pod posadzki

Zalety:

 • krótki czas badania
 • precyzyjny pomiar
 • raport z lokalizacji GPS aktualną godziną i datą pomiaru

DZIAŁAMY NA TERENIE ŚLĄSKA